Thứ Sáu, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Ký hiệu các hợp âm:
- Chữ viết in đứng một mình: Âm giai Trưởng (A: La trưởng)
- Chữ viết in có chữ “m” đứng cạnh: Âm giai thứ (Cm: Đô thứ)
- Có số 7 : Hạ ác âm của âm gia đó (C7: Đô bảy; Am7: La thứ bảy) – tương tự với số các số khác
- Chữ in có kèm dấu # (thăng): tăng hợp âm lên nữa cung. (C#: Đô thăng trưởng)


Bảng các hợp âm thông dụng cho đàn Guitar (Bấm vào hình để xem hình to hơn):0 nhận xét:

Đăng nhận xét