Thứ sáu, ngày 30 tháng tám năm 2013
Liên hệ mua hàng: 0162.9141.749 (Tiến Thịnh)
Hoặc Email: Nhaccusieure@gmail.com